Onze organisatie
Karate Vlaanderen is een erkende en gesubsidieerde sportfederatie en fungeert als promotor van karate in Vlaanderen.
Ons beleid
In het beleidsplan bepalen we welke richting we willen uitgaan, waar de prioriteiten liggen en op welke manier we onze plannen en doelstellingen (zowel op korte als op langere termijn) willen realiseren.
Commissies
Karate Vlaanderen bevat verschillende commissies, elk met zijn eigen taken en bevoegdheden.
Erkende leerscholen
Binnen de werking van Karate Vlaanderen worden er leerscholen erkend, op advies van een homologatiecommissie.