Geef tieners een stem is een project van Sport Vlaanderen om clubs en federaties te ondersteunen om met tieners te spreken in plaats van over tieners te spreken.

Op die manier kunnen tieners aangeven wat er goed of net niet goed loopt tijdens een training of in de clubwerking. Want alleen als je weet wat er leeft bij de tieners in jouw club of trainingsgroep, kan je er als tienerbegeleider op inspelen en de tieners aan je club binden.

Wil je meer inspraak en betrokkenheid van de tieners in je club? Wil je ervoor zorgen dat ze zich beter thuis voelen en langer lid blijven?

Samen met praktijkexperts, sportclubs, tieners en tienerbegeleiders heeft Sport Vlaanderen verschillende hulpmiddelen voor sportclubs en tienerbegeleiders uitgewerkt om:

 • clubtrainers, jeugdsportbegeleiders, aanspreekpersoon integriteit (API)’s te helpen om in gesprek te gaan met hun tieners zodat ze weten wat er bij hen leeft.

 • tieners meer te betrekken in de sportclub door hen inspraak te geven en een sportaanbod te voorzien dat aansluit op de noden van de tieners.

 • via verhoogde tienerbetrokkenheid te zorgen dat tieners langer in de sportclub blijven.

Hulpmiddelen Sport Vlaanderen

Kaartspel Keep Youngsters involved

Om te weten wat er leeft bij de tieners van je club of trainingsgroep kan je aan de slag met het Keep Youngsters Involved Kaartspel. Dat kaartspel speel je met acht tieners uit je club. Zij zijn in het spel aan het woord. Een trainer, bestuurder of API neemt de rol van moderator op. 

Op het einde van het spel komen de tieners tot drie concrete acties die zij belangrijk vinden en die zij zelf of met het clubbestuur willen opstarten.  

De acties zullen ervoor zorgen dat tieners meer betrokken zijn bij de clubwerking en/of dat het clubaanbod beter afgestemd is op de noden van de tieners.  

Hiermee hebben tieners het gevoel dat hun club ook deels van hen is.

Meer info over het kaartspel

Storytelling

Laat je tieners zelf een filmpje maken of maak als club een filmpje waarin de tieners hun verhaal vertellen. Deel dit op je sociaal media. Zo horen andere tieners door tieners waarom je club net zo speciaal is voor hen. Hoe begin je er aan als club?

Tienertalk-methodieken

Tienertalk geeft een trainer, API, bestuurder een methodieken om beter te weten wat er leeft bij de tieners. Wanneer je met één van deze methodieken aan de slag gaat, zal je voelen dat tieners zich meer betrokken voelen bij de trainingsgroep of clubwerking. Tieners krijgen bovendien ook het signaal dat hun stem waardevol is en die mogen laten horen binnen je club.

 • IJsbrekers
  Vragen voor of bij de start van de training/wedstrijd.

 • Opwarminsspel
  Via drie interactieve opwarmingsspellen kom je snel en op een leuke manier wat er voor je tieners belangrijk is.

 • Teaser vragen
  Open vragen waar je tieners dieper over moeten nadenken die je als trainer tijdens of na een trainingen kan gebruiken.

 • Gesprek tussen trainer/begeleider/API en tiener(s)
  Vroeg of laat kom je wel met probleemsituaties in je club. Hoe kan je het best aanpakken met een tiener?

 • Tienerdynamiek
  Wil je de dynamiek/relaties tussen de tieners uit je trainingsgroep visueel in kaart brengen?Met deze methodiek kan je zowel de positieve als negatieve connecties tussen de tieners in kaart brengen om zo vast te stellen waar de knipperlichten in de groep zitten.

Inspiratielijst tieneracties

Met deze handige inspiratielijst kan je onmiddellijk aan de slag om acties voor de tieners op poten te zetten.

Ouder-time methodieken

In bepaalde situaties is het een goed idee om als trainer, sportbegeleider, aanspreekpunt integriteit (API) in gesprek te gaan met de ouders, vb. als je merkt dat een tiener zich niet goed voelt in de groep of als een ouder strubbelingen veroorzaakt.

De manier waarop je het gesprek organiseert en hoe je het begint, is van groot belang. Ontdek in tool van Sport Vlaanderen hoe je dit als trainer best aanpakt.

Werd je prangende vraag niet beantwoord?

Neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen verder helpen.