Evenement indienen
Als je een evenement op onze kalender of social media wilt zetten, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen.
Wedstrijdmateriaal uitlenen
Als je niet over voldoende wedstrijdmateriaal beschikt, dan kan je dit bij ons uitlenen.
Kids-Karate Fonds
Via een subsidiedossier kan iedere club die bij Karate Vlaanderen aangesloten is financiële middelen aanvragen. Meer weten?
Geef tieners een stem
De jeugd van vandaag zijn de vrijwilligers, trainers, bestuurders van morgen. Maar hoe kan je ze houden? Vind hier onder alles over "geef tieners een stem"
Starten met karate promoten
Augustus en september staan gelijk aan de start van een nieuw seizoen. Karate Vlaanderen wil de clubs bijstaan in de promotie van onze mooie sport.
Nieuwe club aansluiten
Om je nieuwe club aan te sluiten bij Karate Vlaanderen moet je een aanvraag indienen.
Clubbestuur wijzigen
Elke wijziging in je clubbestuur moet schriftelijk, getekend door de voorzitter en secretaris/penningmeester, meegedeeld worden aan ons.