Twizzit
De all-in-one oplossing voor jouw sportclub!
Evenement indienen
Als je een evenement op onze kalender of social media wilt zetten, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen.
Wedstrijdmateriaal uitlenen
Als je niet over voldoende wedstrijdmateriaal beschikt, dan kan je dit bij ons uitlenen.
Aanvragen vergunningsboekjes
Nieuwe vergunningsboekjes nodig? Vraag ze hier aan.
Kids Karate - Fonds
Via een subsidiedossier kan iedere club die bij Karate Vlaanderen aangesloten is financiële middelen aanvragen. Meer weten?
Info verzekeringen
Karate Vlaanderen overkoepelt een talrijk aantal clubs. Deze kunnen sterk van elkaar verschillen om diverse redenen: het ledenaantal, feitelijke vereniging of vzw-structuur, de aanwezigheid van bezoldigd personeel, eigen of gehuurd clublokaal... Elke club heeft bijgevolg zijn eigen verzekeringsbehoeften.
Geef tieners een stem
De jeugd van vandaag zijn de vrijwilligers, trainers, bestuurders van morgen. Maar hoe kan je ze houden? Vind hier onder alles over "geef tieners een stem"
Integriteitsbeleid
Karate Vlaanderen zet de stap om een duidelijk preventief en reactief beleid op punt te zetten waar we de nodige ondersteuning zullen voorzien voor de clubs onder de vorm van sensibilisatie, vorming en opvoling van dossiers.
Starten met karate promoten
Augustus en september staan gelijk aan de start van een nieuw seizoen. Karate Vlaanderen wil de clubs bijstaan in de promotie van onze mooie sport.
Nieuwe club aansluiten
Om je nieuwe club aan te sluiten bij Karate Vlaanderen moet je een aanvraag indienen.
Clubbestuur wijzigen
Elke wijziging in je clubbestuur moet schriftelijk, getekend door de voorzitter en secretaris/penningmeester, meegedeeld worden aan ons.