Evenement indienen
Als je een evenement op onze kalender of social media wilt zetten, dan kan je hiervoor een aanvraag indienen.
Wedstrijdmateriaal uitlenen
Als je niet over voldoende wedstrijdmateriaal beschikt, dan kan je dit bij ons uitlenen.
Kids-Karate Fonds
Via een subsidiedossier kan iedere club die bij Karate Vlaanderen aangesloten is financiële middelen aanvragen. Meer weten?
Aansluiting nieuwe club
Om je nieuwe club aan te sluiten bij Karate Vlaanderen moet je een aanvraag indienen.
Wijziging clubbestuur
Elke wijziging in je clubbestuur moet schriftelijk, getekend door de voorzitter en secretaris/penningmeester, meegedeeld worden aan ons.