Taken & verantwoordelijkheden

De competitiecommissie Ippon is belast met het beheer van het Ippon-competitiegebeuren binnen Karate Vlaanderen. Dat omvat onder meer de volgende domeinen binnen Ippon: de elite, de arbitrage, wedstrijdreglementen en de organisatie van wedstrijden.
Hoe?

  1. De commissie beheert het haar daartoe toegewezen budget en wendt dit aan op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de visie en richtlijnen van het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen.

  2. Voor elk van voornoemde domeinen installeert de commissie een subcommissie in overeenstemming met de mandaten hierna omschreven.

  3. De commissie evalueert en beoordeelt de objectieve, transparante en neutrale werking van haar subcommissies en adviseert hieromtrent het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen.

  4. Deze commissie rapporteert haar werking en die van de subcommissies aan het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen.

Verslagen & documenten

Voor hen die niet zo vertrouwd zijn met de Ippon-competitie (voor jongeren) hebben we voorbeelden van drie Ippon-wedstrijdvormen in beeld gebracht. Bekijk nu de verschillende filmpjes.