Taken & verantwoordelijkheden

GES-commissie heeft als doel Karate Vlaanderen te adviseren om maatregelen te treffen ter bevordering van gezond en ethisch sporten (pesten, grensoverschrijdend seksueel gedrag ...).

Hoe?

  1. De commissie adviseert Karate Vlaanderen om maatregelen te treffen ter bevordering van gezond sporten en het voorkomen van blessures.

  2. Ze is belast met het bepalen, organiseren en verzorgen van medische begeleiding tijdens karatecompetities.

  3. De commissie zorgt voor het regelmatig organiseren van bijscholingen die openstaan voor alle clubtrainers en assistenten.

  4. Op vraag van het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen kan een sportarts en/of kinesist de karateka's begeleiden tijdens buitenlandse wedstrijden en stages.

  5. Het uitwerken en opvolgen van een beleid ter bevordering van gezond sporten.

  6. Een beleid uitwerken en opvolgen rond ethische zaken (pesten, grensoverschrijdend seksueel gedrag ...).

  7. Het opvolgen van de verplichtingen opgelegd door de overheid inzake antidoping.

  8. Het adviseren van het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen ter preventie van antidoping.

Verslagen & documenten