Wanneer je betrokken bent bij om het even welk grensoverschrijdend gedrag in je sportclub dat je moeilijk kan bespreken met je trainer(s) of bestuur, kan je terecht bij de club-API (aanspreekpersoon integriteit van de sportclub) of de federatie-API (aanspreekpersoon integriteit van de sportfederatie).

Bij wie kan je terecht?

Kim Steeman ondersteunt de Aanspreekpersonen Integriteit van de verschillende clubs (club-API’s) wanneer er meldingen zijn van situaties van grensoverschrijdend gedrag zoals psychisch, fysiek, seksueel grensoverschrijdend gedrag, pesten, verwaarlozing of ander ongewenst gedrag.

Ook voor atleten en ouders is zij het aanspreekpunt.

Als federatie-API luistert ze naar jouw vraag of verhaal en behandelt ze jouw melding in alle discretie en verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.

Je kan haar bereiken via mail: api@karatevlaanderen.be of via meldformulier.

Telefonisch/ per SMS te bereiken op het nummer 0476 66 38 59.

Wat is een API?

Een aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt, een onafhankelijke vertrouwenspersoon voor sporters, ouders, trainers, club-API’s  of andere betrokkenen met een vraag, vermoeden of klacht rond mogelijk grensoverschrijdend gedrag. 

Als federatie raden we alle clubs aan om in de club iemand aan te duiden als Aanspreekpunt Integriteit (API). 

Heeft jouw club geen API of kan je daar niet terecht dan kan je beroep doen op het  Aanspreekpersoon Integriteit (federatie-API) van Karate Vlaanderen: Kim Steeman.

Hoe wordt een melding of klacht aangepakt?

Je kan een melding indienen via mail, telefoon of het meldformulier op onze website.

Via deze drie kanalen kom je terecht bij onze federatie-API, Kim Steeman, die jouw melding discreet behandelt. Ze zal luisteren naar jouw verhaal en extra vragen stellen om een volledig zicht te krijgen op de situatie.

Vervolgens zal de federatie-API jouw melding volgens een vast stappenplan aanpakken. Als melder word je bij elke stap betrokken en wordt er rekening gehouden met jouw verwachtingen.

  1. In kaart brengen van de situatie: Kim zal met jou contact opnemen om de situatie uitvoerig te bespreken, en te bekijken met welke andere personen (vb. getuigen, betrokkenen,…) er best ook contact wordt opgenomen om een volledig zicht te krijgen van de situatie.

  2. Ernst inschatten en advies inwinnen: de Federatie-API maakt een inschatting van de ernst van de situatie en neemt, indien nodig, contact op met externe organisaties voor advies (vb. het Centrum Ethiek in de Sport, 1712). Ze kan in deze fase ook de geanonimiseerde situatie bespreken met een collega of één of meerdere leden van het ethisch adviesorgaan. Dit gebeurt telkens discreet en enkel met mensen die op geen enkele manier betrokken zijn bij de situatie.

  3. Advies formuleren en uitvoeren: op basis van de inschatting van de ernst en het ingewonnen advies wordt er een advies geformuleerd. Afhankelijk van de situatie kan dit een advies zijn voor de melder, de club-API, het sportclubbestuur, het federatiebestuur, … Het advies wordt geformuleerd richting diegenen die de mogelijkheid hebben om bepaalde stappen te zetten en houdt rekening met jouw verwachtingen als melder. Vervolgens is het aan hen om effectief het advies uit te voeren, al dan niet met ondersteuning van de federatie-API.

  4. Nazorg: de federatie-API bekijkt welke nazorg er nodig is en verwijst betrokkenen door naar de juiste hulpkanalen. Hij/zij/die zal ook nog contact opnemen met de melder om te kijken of alles goed voor hem/haar/hen verloopt en of er nog acties nodig zijn.

  5. Evaluatie en beleid: de federatie-API evalueert of alles op een goede manier werd aangepakt en of er verbeterpunten zijn naar de toekomst. Ze bekijkt ook of er nog zaken ontbreken op vlak van beleid binnen de federatie en/of de club om te voorkomen dat deze situatie zich in de toekomst herhaalt.

Telkens wanneer de federatie-API een gesprek heeft met iemand in kader van de situatie zal die een verslag opmaken van dit gesprek. Alle verslagen i.v.m. een situatie worden bewaard op een veilige plek waar enkel de federatie-API toegang tot heeft.

Jaarlijks dient de federatie ook te rapporteren over alle situaties naar de overheid. Dit is telkens geanonimiseerd en jouw naam als melder of de naam van de sportclub worden nooit vernoemd.

Ben je zelf club-API en wil je eens afstemmen rond een gebeurtenis in je club? Stuur een mailtje naar api@karatevlaanderen.be of vul ons formulier in.

Heb je dringend advies nodig? Of heb je nood aan extra ondersteuning?

Dan kan je contact opnemen met:

Meldformulier

Dit formulier komt rechts bij Kim terecht. Alle aanvragen worden in alle discretie behandeld.