Mogelijke opleidingen

Initiator Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

Leeftijd:
Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:
Als Karate Vlaanderen-lid ben je minimaal 3e Kyu. Ben je geen lid van Karate Vlaanderen, dan dien je te slagen voor de toelatingsproef Initiator Karate.

Vrijstellingen

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 72 uren (waarvan 12 uren stage), 4 modules en 13 vakken.

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden in de opleidingscatalogus van Sport Vlaanderen.

Instructeur B Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het niveau van 1ste dan, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarden

Kwalificatievoorwaarde:
Het diploma van 'Initiator Karate' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Sporttechnische voorwaarde:
Als Karate Vlaanderen-lid ben je minimaal in het bezit van de 1ste Dan graad Karate Vlaanderen. Ben je geen lid van de Karate Vlaanderen, dan moet je minstens 1ste Dan zijn voor een federatie die niet door Karate Vlaanderen erkend is én slagen voor de toelatingsproef Instructeur B Karate. Personen met een graad lager dan 1ste Dan worden niet tot de opleiding of toelatingsproef toegelaten.

Vrijstellingen

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 78,5 uren (waarvan 12 uren stage), 4 modules* en 19 vakken.

*Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden. De andere modules worden bij voorkeur in de voorgestelde volgorde afgelegd.

Meer info over alle opleidingen kan je terug vinden in de opleidingscatalogus van Sport Vlaanderen.

Trainer B Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde

Kwalificatievoorwaarde:
Het diploma van 'Instructeur B Karate' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Opmerking: Ervaring in competitielesgeven (kata en kumite) is sterk aanbevolen.

Vrijstellingen

Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 89,5 uren (waarvan 22 uren stage), 4 modules* en 18 vakken.

*Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden. De andere modules worden bij voorkeur in de voorgestelde volgorde afgelegd.

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden in de opleidingscatalogus van Sport Vlaanderen.

Subsidies VTS diploma's

Binnenkort meer informatie.