Start 2 Coach Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding maakt de cursist kennis met:

 • De methodisch-didactische basis van het lesgeven leren kennen

 • De principes voor een veilig en recreatief karateonderricht

 • Het begeleiden van beginnende sporters in oefen- en spelvormen gericht op karate

 • Het op een recreatieve manier leiden van lessen aan de hand van oefenfiches

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd:
Minstens 15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:
Er is geen verplichte sporttechnische voorwaarde. We raden een minimale graad van 5de kyu aan.

Opleidingsonderdelen

Deze opleiding is een 'blended' opleiding waarbij je zelf, online, de leerstof studeert. Dit, aangevuld met 15 contact uren (theorie en praktijk).
Deze module leidt ook tot een vrijstelling voor Module 1 binnen de Initiator opleiding.

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.
oor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen moet gehaald worden.

Initiator Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

Leeftijd:
Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:
Als Karate Vlaanderen-lid ben je minimaal 3e Kyu.
Ben je geen lid van Karate Vlaanderen, dan neem je contact op met de DSKO karate.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 72 uren (waarvan 12 uren stage)

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.
oor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen moet gehaald worden.

Instructeur Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het niveau van 1ste dan, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarden

Kwalificatievoorwaarde:
Het diploma van 'Initiator Karate' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Sporttechnische voorwaarde:
Als Karate Vlaanderen-lid ben je minimaal in het bezit van de 1e Dan.
Ben je geen lid van de Karate Vlaanderen, dan neem je contact op met de DSKO karate.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat ongeveer 88 uren (waarvan 20 uren stage) over 5 modules en 14 vakken.

Module 1: sportwetenschappelijke kennisvakken (12u)

 • M1a: Trainingsmethodiek

 • M1b: Motorisch Leren

Module 2: Sporttechnische aspecten Instructeur Karate (21u)

Module 3: Trainingspraktijken en Coaching Instructeur Karate (16u)

Module 4: Stage Instructeur Karate (24u)

Module 5: Levenslang Leren (Niveau 1) (12u)

De Modules 1 en 5 zijn vrij te volgen via de Vlaamse trainersschool. Je dan deze vooraf, nadien of in combinatie met de overige modules volgen.

Module 2 tot 4 worden in één geheel aangeboden in samenwerking met Karate Vlaanderen.

Opgelet

Voor Module 1 zijn de hier vermelde vakken de enige juiste!!

Meer info over alle opleidingen kan je terug vinden op de website van Sport Vlaanderen.
Voor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen moet gehaald worden.

Trainer B Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde

Kwalificatievoorwaarde:
Het diploma van 'Instructeur B Karate' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Opmerking: Ervaring in competitie en lesgeven is sterk aanbevolen.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat ongeveer 116 uren (waarvan 32 uren stage) over 7 modules en 14 vakken.

Module 1: sportwetenschappelijke kennisvakken (18u)

 • M1a: Plannen en Periodiseren

 • M1b: Sportpsychologie (basis)

 • M1c: Sportvoeding

Module 2: Sporttechnische aspecten Instructeur Karate (22u)

Module 3: Trainingspraktijken en Coaching Instructeur Karate (24u)

Module 4: Stage Instructeur Karate (36u)

Module 5: Levenslang Leren (Niveau 1) (12u)

De Modules 1 en 5 zijn vrij te volgen via de Vlaamse trainersschool. Je dan deze vooraf, nadien of in combinatie met de overige modules volgen.

Module 2 tot 4 worden in één geheel aangeboden in samenwerking met Karate Vlaanderen.

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden de website van Sport Vlaanderen.
oor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen moet gehaald worden.

Tegemoetkoming VTS diploma's

Leden van Karate Vlaanderen kunnen een terugbetaling van 50% van de sporttechnische modules (2, 3, en 4) krijgen indien ze slagen in een van de onderstaande opleidingen:

 • VTS Initiator

 • VTS Instructeur

 • VTS Trainer B

 • VTS Trainer A

Hiernaast kan een VTS diploma je club ook recht geven op tegemoetkomingen via het KidsKarateFonds. Meer info rond het KKF vind je in het reglement 2024 via DEZE LINK.

Verder kan je ook via je stad of gemeente recht hebben op extra voordelen. Vraag het zeker even na bij je sportdienst.