Start 2 Coach Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding maakt de cursist kennis met:

  • De methodisch-didactische basis van het lesgeven leren kennen

  • De principes voor een veilig en recreatief karateonderricht

  • Het begeleiden van beginnende sporters in oefen- en spelvormen gericht op karate

  • Het op een recreatieve manier leiden van lessen aan de hand van oefenfiches

Toelatingsvoorwaarden

Leeftijd:
Minstens 15 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:
Als Karate Vlaanderen-lid ben je minimaal 5e Kyu.
Ben je geen lid van Karate Vlaanderen, dan neem je contact op met de DSKO karate.

Opleidingsonderdelen

Deze opleiding is een 'blended' opleiding waarbij je zelf, online, de leerstof studeert. Dit, aangevuld met 15 contact uren (theorie en praktijk).
Deze module leidt ook tot een vrijstelling voor Module 1 binnen de Initiator opleiding.

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.
Voor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen gehaald werd.

Initiator Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en/of recreatieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

Leeftijd:
Minstens 16 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:
Als Karate Vlaanderen-lid ben je minimaal 3e Kyu.
Ben je geen lid van Karate Vlaanderen, dan neem je contact op met de DSKO karate.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 72 uren (waarvan 12 uren stage)

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden op de website van Sport Vlaanderen.
Voor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen gehaald werd.

Instructeur Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en/of competitieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het niveau van 1ste dan, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarden

Kwalificatievoorwaarde:
Het diploma van 'Initiator Karate' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Sporttechnische voorwaarde:
Als Karate Vlaanderen-lid ben je minimaal in het bezit van de 1e Dan.
Ben je geen lid van de Karate Vlaanderen, dan neem je contact op met de DSKO karate.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 78,5 uren (waarvan 12 uren stage), 4 modules* en 19 vakken.

*Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden. De andere modules worden bij voorkeur in de voorgestelde volgorde afgelegd.

Meer info over alle opleidingen kan je terug vinden op de website van Sport Vlaanderen.
Voor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen gehaald werd.

Trainer B Karate

Doelstellingen

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen, coachen en vervolmaken van competitieve karateka's (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op nationaal niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van karate om hen via aangepaste sporttechnische, -tactische en conditionele trainingsopbouw te laten doorstromen naar een hoger niveau en prestatiedoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde

Kwalificatievoorwaarde:
Het diploma van 'Instructeur B Karate' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Opmerking: Ervaring in competitielesgeven (kata en kumite) is sterk aanbevolen.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 116 uren (waarvan 32 uren stage) verdeeld over 5 modules. Modules 1 en 5 kan je vrij volgen. De overige drie modules worden samen aangeboden door Karate Vlaanderen.

Meer info over alle opleidingen kan je terugvinden de website van Sport Vlaanderen.
Voor alle opleidingen geldt dat een aanwezigheid van minimaal 80% van de lessen gehaald werd.