Taken & verantwoordelijkheden

De competitiecommissie WKF is belast met het beheer van het WKF-competitiegebeuren binnen Karate Vlaanderen. Dat omvat onder meer de volgende domeinen binnen WKF: de elite, de arbitrage, wedstrijdreglementen en de organisatie van wedstrijden.

Hoe?

  1. De commissie beheert het haar daartoe toegewezen budget en wendt dit aan op een transparante en objectieve wijze en in overeenstemming met de visie en richtlijnen van het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen.

  2. Voor elk van voornoemde domeinen installeert de commissie een subcommissie in overeenstemming met de mandaten hierna omschreven.

  3. De commissie evalueert en beoordeelt de objectieve, transparante en neutrale werking van haar subcommissies en adviseert hieromtrent het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen.

  4. Deze commissie rapporteert haar werking en die van de subcommissies aan het bestuursorgaan van Karate Vlaanderen.

Verslagen & documenten

Alle WKF wedstrijdreglementen zijn terug te vinden via deze link

De Nederlandse vertaling van de wedstrijdreglementen WKF versie 2023 wordt gepubliceerd van zodra deze klaar is.