Clubverandering op vrijwillige basis

Je kan één keer vrij transfereren gedurende het volledig sportseizoen (van september t.e.m. augustus).

Elke clubverandering gebeurt schriftelijk of per e-mail aan zowel de opgezegde club als Karate Vlaanderen. De brief is van kracht vanaf de eerste dag van de maand volgend op deze melding. Dat betekent dat de betrokkene vanaf dan onder het administratief lidmaatschap van de nieuwe club valt.

Clubverandering wegens stopzetting club

Als de werking van een club stopgezet wordt, dan kunnen de leden van die club vrij transfereren. 

Download hieronder het formulier voor je transferaanvraag

Werd je prangende vraag niet beantwoord?

Neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen verder helpen.