G-commissie

De G-commissie is belast met het promoten en organiseren van karate voor mensen met een beperking.

Gezond & Ethisch Sporten commissie

De GES-commissie heeft als doel Karate Vlaanderen te adviseren om maatregelen te treffen ter bevordering van gezond en ethisch sporten (pesten, grensoverschrijdend seksueel gedrag ...).

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie richt zich op het enthousiasmeren van jongeren voor 'Karate-Do' in het algemeen en het tegenhouden van een mogelijke uitstroom, zowel recreatief als competitief. Daarnaast ondersteunt ze clubs die aan jeugdwerking doen.

Competitiecommissie Ippon

De competitiecommissie Ippon is belast met het beheer van het Ippon-competitiegebeuren binnen Karate Vlaanderen. Dat omvat onder meer de volgende domeinen binnen Ippon: de elite, de arbitrage, wedstrijdreglementen en de organisatie van wedstrijden.

Competitiecommissie WKF

De competitiecommissie WKF is belast met het beheer van het WKF-competitiegebeuren binnen Karate Vlaanderen. Dat omvat onder meer de volgende domeinen binnen WKF: de elite, de arbitrage, wedstrijdreglementen en de organisatie van wedstrijden.

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie behandelt alle klachten en geschillen in eerste aanleg betreffende handelingen en gedragingen in strijd met de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement en wedstrijdreglementen van Karate Vlaanderen, alsook overtredingen tegen de geest van 'Karate-Do' in het algemeen.

Homologatiecommissie

De homologatiecommissie is belast met het evalueren van de organisatie en de karatekwaliteit van een  leerschool die een aanvraag indient tot erkenning als leerschool bij Karate Vlaanderen.