Informatie verzekering Karate Vlaanderen

Onderstaande handleiding heeft als doel een overzicht te bieden van de verzekeringen die Karate Vlaanderen heeft afgesloten ten gunste van alle aangesloten clubs en leden.
Hierbij staat de ledenpolis centraal. De ledenpolis voldoet ruimschoots aan de minimumgarantievoorwaarden opgelegd door het Decreet op de Vlaamse sportfederaties en zijn uitvoeringsbesluiten. We omschrijven wat verzekerd is, maar nog belangrijker wat niet of niet automatisch verzekerd is.

Verder bieden wij een aantal secundaire verzekeringen aan, dit zijn verzekeringen waarop de club kan inschrijven door middel van een aanvraagformulier:

  • Brandverzekering huurdersaansprakelijkheid

  • Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

  • Ethias assistance (reisverzekering)

Verder kan er door de clubs nog extra verzekeringen worden afgesloten (verzekeringen die de clubs zelf moeten of kunnen onderschrijven):

  • Brandverzekering eigen gebouw

  • Arbeidsongevallen (bezoldigd personeel incl. verenigingswerkers)

  • Alle risico's

  • Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Aanvragen

Wenst u een aanvraag te doen voor een secundaire verzekering, gebruik dan een van onderstaande formulieren. Deze aangifte gebeurt het best een tweetal weken op voorhand.

Verstuur je aanvraag naar bart.hannes@ethias.be met team@karatevlaanderen.be in Carbon copy (cc).