Het advies van de homologatiecommissie wordt voorgelegd aan de raad van bestuur die de erkenning bekrachtigt of het advies op een gemotiveerde wijze verwerpt.

Karate Vlaanderen erkent enkel de graden die toegekend worden door de erkende leerscholen.

Momenteel heeft Karate Vlaanderen 6 leerscholen:

  1. Belgian Goju Ryu Karate Association, BGKA

  2. Belgian Karate Shotokan Academy, BKSA

  3. Japan Karate Association Vlaanderen, JKA Vlaanderen

  4. Okinawa Goju-Ryu Karate-Do Kyokai Belgium, OGKKB

  5. Vlaamse Karate Associatie, VKA

  6. Wado International Karate-Do Federation, WIKF Vlaanderen