Elk lid van Karate Vlaanderen moet een reglementaire Karate Vlaanderen-vergunningskaart bezitten. Dit houdt in dat de karateka aangesloten is bij een door Karate Vlaanderen erkende club. Een karateka is enkel lid van de club die vermeld staat op zijn vergunningskaart. Een individuele aansluiting (aansluiting zonder club) is niet mogelijk.

Meerdere vergunningen

Het is strikt verboden om in de loop van één sportseizoen meer dan één vergunningsaanvraag af te sluiten bij karateclubs aangesloten bij Karate Vlaanderen en/of bij de vzw FFKAMA, op straffe van sanctionering zoals voorzien in het Karate Vlaanderen-tuchtreglement.

Verzekering

Als je in het bezit bent van een geldige Karate Vlaanderen-vergunning, dan val je automatisch onder de waarborg van de verzekeringspolis bij activiteiten die onder deze polis vallen. Hier vind je de info over de verzekering

Werd je prangende vraag niet beantwoord?

Neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen verder helpen.